TWINS – the same but different

Od roku 2019 jsem pracovala na výstavě o dvojčatech. Sbírala jsem kontakty na dvojčata ve svém okolí a do roku 2020 jsem jich nafotila přes 30.

Projekt Dvojčata ukazuje podobnost a zároveň i odlišnost jednovaječných a dvojvaječných dvojčat. Tématu se věnuji, jelikož sama z dvojčat pocházím.

První částí je velkoformátové plátno, kde jsou všechna zúčastněná dvojčata ve stejném oblečení a póze.

Druhá část projektu vyobrazuje dvojportrét prolínajících se tváří. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o jednu osobu zobrazenou dvakrát, ale při bližším pozorování zjistíme, že na fotografii jsou dva lidé. Můžeme tak zblízka hledat rozdíly a podobnosti obou dvojčat a zároveň obdivovat jejich krásu a jedinečnost.

V roce 2020 měla být výstava uskutečněna. Na jaře 2020 jsem vernisáž posunula kvůli situaci kolem pandemie koronaviru na podzim, ale opět jsem ji musela zrušit. Doufám, že budou podmínky pro uskutečnění výstavy na jaře 2021 příznivější.